แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - lovely

หน้า: [1] 2 3 4
1
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 01-04-2563 )))) ดวงเฮง6
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2020, 10:58:52 AM »
วันสำคัญประจำเดือนเมษายน April 2563

    1 เมษายน 2563    วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน / วันโกหก
    2 เมษายน 2563    วันอนุรักษ์มรดกไทย / วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ
    4 เมษายน 2563    วันเช็งเม้ง
    5 เมษายน 2563    วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
    6 เมษายน 2563    วันจักรี
    7 เมษายน 2563    วันอนามัยโลก
    12 เมษายน 2563   วันป่าชุมชนชายเลนไทย
    13 เมษายน 2563   วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
    14 เมษายน 2563   วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย
    15 เมษายน 2563   วันสงกรานต์
    22 เมษายน 2563   วันคุ้มครองโลก
    24 เมษายน 2563   วันเทศบาล
    25 เมษายน 2563   วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    26 เมษายน 2563   วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
    29 เมษายน 2563   วันเต้นรำสากล / วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
    30 เมษายน 2563   วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย / วันชาไข่มุกแห่งชาติ
2
รวม ผลงานยอดเยี่ยม / (((( 01-03-2563 )))) ดวงเฮง4
« เมื่อ: มกราคม 28, 2020, 08:36:59 AM »
วันสำคัญประจำเดือน


มีนาคม March 2563

    3 มีนาคม 2563   วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
    5 มีนาคม 2563   วันนักข่าว
    8 มีนาคม 2563   วันสตรีสากล
    13 มีนาคม 2563  วันช้างไทย
    15 มีนาคม 2563  วันสิทธิผู้บริโภคสากล
    20 มีนาคม 2563  วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
    21 มีนาคม 2563  วันกวีนิพนธ์สากล / วันป่าไม้โลก
    22 มีนาคม 2563  วันอนุรักษ์น้ำโลก
    23 มีนาคม 2563  วันอุตุนิยมวิทยาโลก
    27 มีนาคม 2563  วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
    31 มีนาคม 2563  วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


3
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 17-01-2563 )))) ดวงเฮง1
« เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 08:25:15 PM »
วันสำคัญประจำเดือน


มกราคม January 2563

    1 มกราคม 2563   วันขึ้นปีใหม่
    5 มกราคม 2563   วันนกแห่งชาติ
    8 มกราคม 2563   วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
    11 มกราคม 2563 วันเด็ก
    13 มกราคม 2563 วันการบินแห่งชาติ
    14 มกราคม 2563 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
    16 มกราคม 2563 วันครู
    17 มกราคม 2563 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาติ
    18 มกราคม 2563 วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / วันกองทัพไทย / วันกองทัพบก
    25 มกราคม 2563 วันตรุษจีน


4
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 30-12-2562 )))) ดวงเฮง10
« เมื่อ: ธันวาคม 19, 2019, 06:51:42 AM »
วันสำคัญประจำเดือน


ธันวาคม December 2562

    1 ธันวาคม 2562  วันดำรงราชานุภาพ / วันเอดส์โลก
    3 ธันวาคม 2562  วันคนพิการสากล
    4 ธันวาคม 2562  วันสิ่งแวดล้อมไทย
    5 ธันวาคม 2562  วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก /
    5 ธันวาคม 2562  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
                     
                         เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    7 ธันวาคม 2562  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
    9 ธันวาคม 2562  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
    10 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ / วันสิทธิมนุษยชนสากล
    15 ธันวาคม 2562 วันชาสากล
    16 ธันวาคม 2562 วันกีฬาแห่งชาติ
    25 ธันวาคม 2562 วันคริสต์มาส
    26 ธันวาคม 2562 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
    28 ธันวาคม 2562 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี

5
รวม ผลงานยอดเยี่ยม / (((( 16-12-2562 )))) ดวงเฮง9
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2019, 11:32:18 AM »
วันสำคัญประจำเดือน


ธันวาคม December 2562

    1 ธันวาคม 2562  วันดำรงราชานุภาพ / วันเอดส์โลก
    3 ธันวาคม 2562  วันคนพิการสากล
    4 ธันวาคม 2562  วันสิ่งแวดล้อมไทย
    5 ธันวาคม 2562  วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก /
    5 ธันวาคม 2562  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
                     
                         เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    7 ธันวาคม 2562  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
    9 ธันวาคม 2562  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
    10 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ / วันสิทธิมนุษยชนสากล
    15 ธันวาคม 2562 วันชาสากล
    16 ธันวาคม 2562 วันกีฬาแห่งชาติ
    25 ธันวาคม 2562 วันคริสต์มาส
    26 ธันวาคม 2562 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
    28 ธันวาคม 2562 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี

6
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 01-12-2562 )))) ดวงเฮง8
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2019, 11:21:49 AM »
วันสำคัญประจำเดือน


ธันวาคม December 2562

    1 ธันวาคม 2562  วันดำรงราชานุภาพ / วันเอดส์โลก
    3 ธันวาคม 2562  วันคนพิการสากล
    4 ธันวาคม 2562  วันสิ่งแวดล้อมไทย
    5 ธันวาคม 2562  วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก /
    5 ธันวาคม 2562  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย 
                     
                         เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    7 ธันวาคม 2562  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
    9 ธันวาคม 2562  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
    10 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ / วันสิทธิมนุษยชนสากล
    15 ธันวาคม 2562 วันชาสากล
    16 ธันวาคม 2562 วันกีฬาแห่งชาติ
    25 ธันวาคม 2562 วันคริสต์มาส
    26 ธันวาคม 2562 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
    28 ธันวาคม 2562 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี


7
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 16-11-2562 )))) ดวงเฮง7
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2019, 06:27:45 PM »
วันสำคัญประจำเดือน


พฤศจิกายน November 2562

    9 พฤศจิกายน 2562   วันคนพิการแห่งชาติ
    11 พฤศจิกายน 2562 วันลอยกระทง
    14 พฤศจิกายน 2562 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง / วันเบาหวานโลก
    19 พฤศจิกายน 2562 วันส้วมโลก
    20 พฤศจิกายน 2562 วันกองทัพเรือ
    22 พฤศจิกายน 2562 วันแรดโลก
    25 พฤศจิกายน 2562 วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ / วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
    27 พฤศจิกายน 2562 วันสาธารณสุขแห่งชาติ

8
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 01-11-2562 )))) ดวงเฮง6
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2019, 01:24:44 PM »
วันสำคัญประจำเดือน


พฤศจิกายน November 2562

    9 พฤศจิกายน 2562   วันคนพิการแห่งชาติ
    11 พฤศจิกายน 2562 วันลอยกระทง
    14 พฤศจิกายน 2562 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง / วันเบาหวานโลก
    19 พฤศจิกายน 2562 วันส้วมโลก
    20 พฤศจิกายน 2562 วันกองทัพเรือ
    22 พฤศจิกายน 2562 วันแรดโลก
    25 พฤศจิกายน 2562 วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ / วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
    27 พฤศจิกายน 2562 วันสาธารณสุขแห่งชาติ


9
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 16-10-2562 )))) ดวงเฮง5
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2019, 11:43:21 AM »
วันสำคัญประจำเดือน


ตุลาคม October 2562

    1 ตุลาคม 2562   วันผู้สูงอายุสากล / เทศกาลกินเจ
    2 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    3 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    4 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    5 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    6 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    7 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    8 ตุลาคม 2562   วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
    9 ตุลาคม 2562   วันไปรษณีย์โลก
    10 ตุลาคม 2562  วันสายตาโลก
    13 ตุลาคม 2562  วันออกพรรษา / วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    14 ตุลาคม 2562  วันประชาธิปไตย
    15 ตุลาคม 2562  วันล้างมือโลก
    16 ตุลาคม 2562  วันอาหารโลก
    17 ตุลาคม 2562  วันตำรวจ
    19 ตุลาคม 2562  วันเทคโนโลยีของไทย
    21 ตุลาคม 2562  วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรัก  ต้นไม้ประจำปีของชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า
    23 ตุลาคม 2562  วันปิยมหาราช
    24 ตุลาคม 2562  วันสหประชาชาติ
    29 ตุลาคม 2562  วันสะเก็ดเงินโลก
    31 ตุลาคม 2562  วันฮาโลวีน / วันออมแห่งชาติ

10
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 01-10-2562 )))) ดวงเฮง4
« เมื่อ: กันยายน 30, 2019, 09:48:15 AM »
วันสำคัญประจำเดือน


ตุลาคม October 2562

    1 ตุลาคม 2562   วันผู้สูงอายุสากล / เทศกาลกินเจ
    2 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    3 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    4 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    5 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    6 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    7 ตุลาคม 2562   เทศกาลกินเจ
    8 ตุลาคม 2562   วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
    9 ตุลาคม 2562   วันไปรษณีย์โลก
    10 ตุลาคม 2562  วันสายตาโลก
    13 ตุลาคม 2562  วันออกพรรษา / วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    14 ตุลาคม 2562  วันประชาธิปไตย
    15 ตุลาคม 2562  วันล้างมือโลก
    16 ตุลาคม 2562  วันอาหารโลก
    17 ตุลาคม 2562  วันตำรวจ
    19 ตุลาคม 2562  วันเทคโนโลยีของไทย
    21 ตุลาคม 2562  วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรัก  ต้นไม้ประจำปีของชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า
    23 ตุลาคม 2562  วันปิยมหาราช
    24 ตุลาคม 2562  วันสหประชาชาติ
    29 ตุลาคม 2562  วันสะเก็ดเงินโลก
    31 ตุลาคม 2562  วันฮาโลวีน / วันออมแห่งชาติ


12
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 16-09-2562 )))) ดวงเฮง3
« เมื่อ: กันยายน 04, 2019, 06:04:23 PM »
y0019

วันสำคัญประจำเดือน


กันยายน September 2562

    1 กันยายน 2562    วันสืบ นาคะเสถียร
    3 กันยายน 2562    วันเกิดโดราเอมอน
    10 กันยายน 2562  วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
    13 กันยายน 2562  วันไหว้พระจันทร์
    15 กันยายน 2562  วันศิลป์ พีระศรี
    16 กันยายน 2562  วันโอโซนโลก
    19 กันยายน 2562  วันพิพิธภัณฑ์ไทย
    20 กันยายน 2562  วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
    21 กันยายน 2562  วันประมงแห่งชาติ / วันสันติภาพโลก
    22 กันยายน 2562  วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day)
    24 กันยายน 2562  วันมหิดล
    27 กันยายน 2562  วันเกิด google
    28 กันยายน 2562  วันพระราชทานธงชาติไทย / วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก / วันสารทไทย
    29 กันยายน 2562  วันหัวใจโลก / เทศกาลกินเจ
    30 กันยายน 2562  เทศกาลกินเจ

20 ออกแล้ว


13
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 01-09-2562 )))) ดวงเฮง2
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2019, 01:47:54 PM »
 y0019

วันสำคัญประจำเดือน


กันยายน September 2562

    1 กันยายน 2562    วันสืบ นาคะเสถียร
    3 กันยายน 2562    วันเกิดโดราเอมอน
    10 กันยายน 2562  วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
    13 กันยายน 2562  วันไหว้พระจันทร์
    15 กันยายน 2562  วันศิลป์ พีระศรี
    16 กันยายน 2562  วันโอโซนโลก
    19 กันยายน 2562  วันพิพิธภัณฑ์ไทย
    20 กันยายน 2562  วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
    21 กันยายน 2562  วันประมงแห่งชาติ / วันสันติภาพโลก
    22 กันยายน 2562  วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day)
    24 กันยายน 2562  วันมหิดล
    27 กันยายน 2562  วันเกิด google
    28 กันยายน 2562  วันพระราชทานธงชาติไทย / วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก / วันสารทไทย
    29 กันยายน 2562  วันหัวใจโลก / เทศกาลกินเจ
    30 กันยายน 2562  เทศกาลกินเจ


14
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 16-08-2562 )))) ดวงเฮง
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2019, 01:17:19 PM »
 y0019

วันสำคัญประจำเดือน


สิงหาคม August 2562

    1 สิงหาคม 2562  วันสตรีไทย
    4 สิงหาคม 2562  วันสื่อสารแห่งชาติ / วันสัตวแพทย์ไทย
    7 สิงหาคม 2562  วันรพี
    12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
    13 สิงหาคม 2562 วันคนถนัดซ้ายสากล
    15 สิงหาคม 2562 วันสารทจีน
    16 สิงหาคม 2562 วันสันติภาพไทย
    17 สิงหาคม 2562 วันยกย่องแมวดำ
    18 สิงหาคม 2562 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
    26 สิงหาคม 2562 วันสุนัขโลก


15
งวดประจำวันที่ 2/5/2020 / (((( 01-08-2562 ))))
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2019, 09:02:24 PM »
 y0019 วันสำคัญประจำเดือน


สิงหาคม August 2562

    1 สิงหาคม 2562  วันสตรีไทย
    4 สิงหาคม 2562  วันสื่อสารแห่งชาติ / วันสัตวแพทย์ไทย
    7 สิงหาคม 2562  วันรพี
    12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
    13 สิงหาคม 2562 วันคนถนัดซ้ายสากล
    15 สิงหาคม 2562 วันสารทจีน
    16 สิงหาคม 2562 วันสันติภาพไทย
    17 สิงหาคม 2562 วันยกย่องแมวดำ
    18 สิงหาคม 2562 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
    26 สิงหาคม 2562 วันสุนัขโลก


หน้า: [1] 2 3 4